• Odber noviniek
 • 30-dňová záruka
 • Kategórie
  vymazať

  Zásady práce s Vašimi údajmi

  Sme spoločnosť Zone Europe Kft.

  Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach pixato.sk

  Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

  Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

  I. Spracúvanie osobných údajov

  1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

  Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Priezvisko, meno, e-mailová adresa

  Z akého dôvodu?

  Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

  Na základe akého právneho základu?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

  Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

  Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne 5 rokov od dátumu našej poslednej komunikácie.

  B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

  Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa.

  Z akého dôvodu?

  Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

  Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

  Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

  Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

  Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 5 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

  C. Newsletter (komerčná komunikácia)

  Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

  Na základe akého právneho základu?

  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

  5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@pixato.sk

  D. Spracovanie údajov v súvislosti s platbami online

  Názov prevádzkovateľa údajov: Barion Payment Zrt.

  Sídlo prevádzkovateľa údajov: Barion Zrt.

  Telefónne číslo prevádzkovateľa: +36 1 464 70 99

  E-mailová adresa prevádzkovateľa údajov: info@barion.com

  Webová stránka prevádzkovateľa: barion.com

  Prevádzkovateľ údajov uzatvára zmluvu s poskytovateľom platobných služieb, ktorý pomáha pri realizácii online platby, pričom na tento účel sa údaje počas procesu nákupu prenášajú poskytovateľovi online platobných služieb. V tomto procese poskytovateľ online platobných služieb spracuje fakturačné meno a adresu dotknutej osoby, číslo objednávky a dátum objednávky v súlade s vlastnými pravidlami spracovania údajov.

  Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi online platobných služieb údaje o transakcii potrebné na platobnú transakciu súvisiacu s nákupom iniciovaným u poskytovateľa online platobných služieb.

  Právny základ prenosu: plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zákazníka, online platbu

  II. Kto sa k údajom dostane?

  Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Unas (UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14. unas@unas.hu +36-99/200-200)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: GLS General Logistics Systems (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: Barion Payment Inc (Hlavné sídlo: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet Helpdesk: +421 413 21 62 77)
  • poskytovateľ e-mailingovej služby UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14. unas@unas.hu +36-99/200-200)

  Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

  III. Čo by ste ďalej mali vedieť

  V našej spoločnosti ne/máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

  Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@pixato.sk.

  IV. Používanie súborov cookies

  Informácie o používaní súborov cookie

  Čo je to súbor cookie?

  Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookie. Súbor cookie je súbor písmen a čísel, ktorý naša webová lokalita odosiela do vášho prehliadača, aby uložila určité nastavenia, uľahčila používanie našej webovej lokality a pomohla nám zhromažďovať niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

  Niektoré súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nemožno ich použiť na identifikáciu konkrétneho používateľa, ale niektoré z nich obsahujú jedinečný identifikátor - tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel - ktorý sa ukladá vo vašom zariadení, čím sa zabezpečí vaša identifikácia. Trvanie jednotlivých súborov cookie je opísané v príslušnom popise každého súboru cookie.

  Právne pozadie a právny základ súborov cookie:

  V zásade rozlišujeme tri typy súborov cookie, a to súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webovej lokality, súbory cookie na štatistické účely a súbory cookie na marketingové účely.

  Právnym základom spracovania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v prípade štatistických a marketingových súborov cookie a oprávnený záujem potrebný na fungovanie webovej lokality podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia v prípade súborov cookie potrebných na fungovanie webovej lokality.

  HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY SÚBOROV COOKIE POUŽÍVANÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE:

  SÚBORY COOKIE POTREBNÉ NA FUNGOVANIE WEBOVEJ LOKALITY:

  Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie vám nemusia byť k dispozícii.

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej lokality a umožňujú vám používať jej základné funkcie. Bez nich vám mnohé funkcie webovej lokality nebudú k dispozícii. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na dobu trvania relácie.

  Súbor cookie relácie.

  Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: zisťuje zariadenie, ktoré návštevník používa, a prepína na plné zobrazenie na mobilnom zariadení. Životnosť 365 dní.

  Súbor cookie na prijatie: akceptuje vyhlásenie o uložení súboru cookie v okne s upozornením pri návšteve stránky. Životnosť 365 dní.

  Súbory cookie Barion Pixel

  Spoločnosť Barion Payment Zrt. používa súbory cookie (ba_vid, ba_vid.xxx a ba_sid) na zabránenie podvodom pri používaní platobného riešenia Barion, ktoré tiež spracúvajú osobné údaje (profil). Účelom súboru cookie ba_vid je podľa oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku zariadenia používaného zákazníkom a jeho zvykov pri prehliadaní. Používanie súboru cookie je nevyhnutné na odhaľovanie podvodníkov. Účelom súboru cookie ba_vid.xxx podľa oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion je odhaľovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta zariadenia používaného Zákazníkom a jeho zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje, aby spoločnosť Barion Ltd. mohla sledovať návyky pri prehliadaní medzi dvoma reláciami na webovej lokalite. Zhromažďuje tieto údaje: ba_vid, ID používateľa, čo je hash zostavený z vlastností prehliadača, časová pečiatka prvej, aktuálnej a poslednej návštevy webovej lokality, ID aktuálnej relácie, povolenia súborov cookie tretích strán. účelom súboru cookie ba_sid je podľa oznámenia o súboroch cookie spoločnosti Barion zisťovanie podvodov s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta zariadenia používaného Zákazníkom a zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje identifikáciu relácie na všetkých webových stránkach spoločnosti Barion Ltd. Doba uchovávania súborov cookie ba_vid a ba_vid.xxx je 1,5 roka od poslednej aktualizácie, doba uchovávania súboru cookie ba_sid je 30 minút. Údaje ukladá spoločnosť Barion Zrt. Oznámenie o súboroch cookie spoločnosti Barion je k dispozícii tu: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

  SÚBORY COOKIE NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY:

  Súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku: tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej lokality používateľom, napríklad ktoré stránky sú najčastejšie navštevované alebo aké chybové hlásenia sú prijímané z webovej lokality. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka, t. j. sú úplne všeobecné a anonymné. Informácie, ktoré poskytujú, používame na zlepšenie výkonu webovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na dobu trvania relácie.

  Súbor cookie naposledy zobrazeného produktu: zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezrel. Ich životnosť je 60 dní.

  Súbor cookie košíka: zaznamenáva produkty vložené do nákupného košíka. Súbory cookie. 365 dní životnosti.

  Súbor cookie služby Google Analytics. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vykazovanie štatistík o používaní webových stránok bez toho, aby bolo možné individuálne identifikovať návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie "__ga". Okrem vytvárania správ zo štatistík o používaní webových stránok sa služba Google Analytics spolu s niektorými vyššie opísanými reklamnými súbormi cookie môže používať aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch spoločnosti Google (napríklad vo vyhľadávaní Google) a na celom webe.

  SÚBORY COOKIE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY:

  Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do nášho zoznamu pre remarketing. Spoločnosť Google používa súbory cookie - napríklad súbory cookie NID a SID - na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú v produktoch Google, napríklad vo vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie používa napríklad na zapamätanie si vašich nedávnych vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami jednotlivých inzerentov alebo výsledkami vyhľadávania a vašich návštev webových stránok inzerentov. Funkcia sledovania konverzií AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja reklamy a iných konverzií sa súbory cookie ukladajú do počítača používateľa, keď klikne na reklamu. Medzi bežné spôsoby použitia súborov cookie patrí: výber reklám na základe toho, čo je pre konkrétneho používateľa relevantné, zlepšenie vykazovania výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré si používateľ už pozrel.

  Facebook pixel (súbor cookie Facebooku) Facebook pixel je kód, ktorý umožňuje webovej lokalite vykazovať konverzie, vytvárať publiká a poskytovať majiteľovi lokality podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú lokalitu. Facebook pixel sa používa na zobrazovanie personalizovaných ponúk a reklám návštevníkom webových stránok v rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na odkazoch nižšie:

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

  V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

  Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

  Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, alebo sa obrátiť na súd.

  Tieto zásady sú účinné od 2023.07.01.

  Porovnávam vyššie uvedené produkty! Vyberte viac produktov na porovnanie!
  Naša odporúčaná ponuka

  Naša odporúčaná ponuka